KONTAKT

#izaberirukomet

KONTAKT

RK  Osijek

Adresa sjedišta:
Reisnerova 46a
31000 Osijek

Opći Kontakt
info@rkosijek.hr

Press centar
press@rkosijek.hr

Tajništvo
tajnistvo@rkosijek.hr

tel. 031/200 517

Žiro račun:
CROATIA BANKA – IBAN: HR3824850031100301741  

MB: 14001221
OIB: 59692772933