PRIVACY POLICY

#izaberirukomet

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova Izjava o privatnosti utvrđuje kako RK “OSIJEK“ koristi i štiti sve informacije koje
pružate koristeći ovu weblokaciju.

RK “OSIJEK“ obvezan je osigurati zaštitu vaše privatnosti. U slučaju pružanja
informacija pomoću kojih možete biti identificirani iste će se koristiti samo u skladu
s ovom Izjavom o privatnosti.
Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim
osobama. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno
prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza
povezanih s čuvanjem osobnih podataka.
RK “OSIJEK“ može povremeno ažurirati ovu Izjavu a o čemu će korisnik biti
obaviješten. Povremeno provjerite ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste
zadovoljni bilo kakvim promjenama.

ŠTO PRIKUPLJAMO
Možemo prikupiti sljedeće informacije:
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem kontakt obrasca: Ime i prezime te
Email
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave u klub: Ime i prezime,
Datum rođenja, OIB, Ulica i kućni broj, Grad, Država, Email, Broj
telefona/mobitela

SIGURNOST
Posvećeni smo osiguravanju sigurnosti vaših osobnih podataka. Kako bismo
spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje, uspostavili smo prikladne fizičke,
elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili i osigurali podatke koje
prikupljamo.

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE
Naša web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice. Korištenjem
tih poveznica napuštate našu web lokaciju. Imajte na umu da nemamo nikakvu
kontrolu nad drugom web stranicom i stoga ne možemo biti odgovorni za zaštitu i
privatnost bilo koje informacije koju pružate tijekom posjeta takvim web stranicama.
Takve web stranice ne podliježu ovoj Izjavi o privatnosti i savjetujemo vam da budete
oprezni i pogledate izjavu o privatnosti koja se odnosi na dotičnu web stranicu.
 
PRISTUP I AŽURIRANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:
pravo na pristup podacima i uvid u podatke,
pravo na informiranost o obradi osobnih podataka,
pravo na prenosivost podataka,
pravo na povlačenje privole,
pravo na podnošenje prigovora,
pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u određenim slučaevima,
pravo na brisanje u određenim slučajevima

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas putem kontakt forme
na našoj web stranici.
Ako smatrate da je bilo koja informacija netočna ili nepotpuna, molimo Vas da nam
se obratite ili nam pošaljite obavijest što je prije moguće putem kontakt forme na
našoj web stranici. Odmah ćemo ispraviti sve informacije za koje se utvrdi da su
netočne.

#izaberirukomet

OPĆA INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA RK “OSIJEK“

RK “OSIJEK“ (dalje: Klub), Reisnerova 46a, 31000 Osijek, kao voditelj obrade
podataka, daje ove Informacije o zaštiti podataka vezano uz obrade osobnih
podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka temeljem
Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u
tekstu: Opća uredba) kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih
podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske
i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka. Svrha je da se podatci zaštite od
bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača,
drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, pridržavajući se u cijelosti
zahtjeva i načela Opće uredbe.

1. Voditelj obrade podataka identitet i kontakt podatci
Naziv voditelja obrade: RK “OSIJEK“, Reisnerova 46a, 31000 Osijek, OIB:
59692772933

Kontakt: RK “OSIJEK“, Reisnerova 46a, 31000 Osijek, Hrvatska uz napomenu “zaštita
podataka”, putem kontakt obrasca na web stranici ili na email: info@rkosijek.hr.

Vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava vezano uz istu možete nas
kontaktirati za sve informacije o našoj politici/postupcima/protokolima/zaštite
podataka putem službenika za zaštitu podataka.

Kontakt službenika: info@rkosijek.hr

Sukladno odredbi čl. 37. Opće uredbe imenovali smo službenika za zaštitu podatka,
temeljem njegovih stručnih kvalifikacija i stručnog znanja o pravu i praksama u
području zaštite podataka.

Službenik za zaštitu podataka uz ostalo vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših
osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi propisa o zaštiti osobnih podataka,
upozorava nas na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka, upoznaje
sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim
obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, te omogućuje ostvarivanje Vaših prava.

Osigurali smo da službenik na primjeren način i pravodobno bude uključen u sva
pitanja vezana uz zaštitu Vaših podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka
obvezan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju
svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti
službenika za zaštitu osobnih podataka.
 
2. U koju svrhu vršimo obradu Vaših podataka i što je pravna osnova za obradu:
Vaši osobni podatci koje obrađujemo uključuju podatke kao što su Ime i prezime,
Datum rođenja, OIB, Ulica i kućni broj, Grad, Država, Email, Broj telefona/mobitela, a u
posebnim slučajevima i Vaše fotografije, video i audio snimke, korisnička imena i sl.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost
obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti
koja od nastavno navedenih:

1. Propis nas obvezuje na obradu podataka

2. Izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora

3. Vaša privola odnosno privola Ispitanika

4. Legitimni interes (poboljšanje naših proizvoda i usluga; bolje razumijevanje
Vaših potreba i očekivanja; zaštita imovine i osoba; sprječavanje prijevare i
pronevjere; osiguravanje sigurnog i ispravnog funkcioniranje uređaja/web
lokacije/aplikacija te poboljšanje istih)

Vaše podatke i to primjerice Ime i prezime, Datum rođenja, OIB, Ulica i kućni broj,
Grad, Država, Email, Broj telefona/mobitela možemo prije svega dobiti od Vas u
trenutku kada pristupate Klubu iz bilo kojeg razloga i ovisno o Vašem upitu prema
Klubu podatke uzimamo kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev.

U nekim slučajevima možemo tražiti od Vas i daljnje podatke kao što je npr. spol i
datum rođenja koji je nužan radi utvrđivanja i sprječavanja zlouporaba. Također,
zbog ispunjenja naših zakonskih obveza, prije svega identifikacije, kako bi poduzeli
sve što je u našoj nadležnosti da bi se svi korisnici naših usluga osjećali sigurno, te u
svrhu zaštite prava drugih ispitanika korisnika naših usluga odnosno radi zaštite
osoba i imovine Voditelja obrade.

Ukoliko ste novinar i tražite akreditaciju za sudjelovanje na našim utakmicama ili ste
netko iz druge službe/obavljate drugu djelatnost čija nazočnost je nužna radi
održavanja utakmica ili pak pristupa na press konferencije, a želite koristiti
organiziran parking tada radi Vaše sigurnosti i ispunjenja naše obveze za
obavješćivanjem javnosti ili pak ispunjenja neke druge naše ugovorne obveze
možemo od Vas tražiti i naziv društva (tvrtku) i broj registarske pločice vozila kako
bismo Vam izdali akreditaciju i/ili osigurali pristup na područje oko dvorane. U
određenim slučajevima možemo od Vas tražiti i fotografiju radi izrade akreditacije i
osiguranja Vaših prava te zaštite kako osoba tako i imovine, odnosno nesmetanog
prilaska određenim zonama.

Ukoliko podnosite zahtjev za učlanjenje u Klub tada možemo tražiti podatke nužne
za registraciju članstva i to podatke Ime i prezime, Datum rođenja, OIB, Ulica i kućni broj, Grad, Država. U Zahtjevu možemo tražiti dodatno i druge podatke (primjerice
broj telefona, e-mail), a koji su nam potrebni za izravnu i što bolju, pravodobnu,
komunikaciju sa članstvom. Svrha prikupljanja je vođenje evidencije članova, a
pravna osnova prikupljanja tog podatka od svih članova je poštivanje pravnih obveza
RK “OSIJEK“, kao voditelja obrade iz Zakona o udrugama, sve sukladno odredbama
Opće uredbe. U Zahtjevu ćemo naznačiti da nam možete, radi personalizacije
članske iskaznice, dostaviti fotografiju u kojem slučaju je obrada tog podatka
zasnovana na Vašoj privoli.

Možemo tražiti i daljnje podatke od Vas u slučaju da se želite zaposliti kod te tada
dodatno tražimo podatke kao što su podaci o Vašoj stručnoj spremi i dosadašnjem
radnom iskustvu te eventualno o posebnim znanjima kojima raspolažete za što je
pravna osnova utvrđena naš legitimni interes za provođenjem ocjenjivanja kandidata
u postupku zapošljavanja te moguće i Vaša privola na dostavljanje takvih podataka.

Identično ovom slučaju je i slučaj kada podatke od Vas tražimo kako bismo izvršili
neku našu ugovornu ili zakonsku obvezu (npr. isplate, prijave ili registracije ) po bilo
kojem osnovu, neovisno da li ste dobavljač ili vanjski suradnik odnosno honorarac,
student ili stipendist, povjerenik kluba, ovlašteni posrednik (manager). U određenim
slučajevima kad surađujemo s dobavljačem pravnom osobom, obrađivat ćemo i
kontakt podatak o osobi za kontakt dobavljača te eventualno broju telefona. Nadalje,
ukoliko se vrši bilo kakva isplata fizičkim osobama na ime putnog naloga tada ćemo
dodatno još obrađivati i podatke o vozilu i registraciji, radnom mjesta i zvanju osobe
kojoj se vrši isplata. Osnova za ovu obradu nalazi se i nužnoj obradi radi ispunjenja
ugovora.

Ukoliko ste jedan on naših igrača/trenera, neovisno o kakvoj se vrsti ugovora radi, uz
osnovne osobne podatke koji su nužni za sklapanje određenog ugovora, prikupljat
ćemo i podatke o državljanstvu, mjestu rođenja, fotografija, broj dokumenta
(putovnice/OI) i datum valjanosti, stručnoj spremi, zdravstvenom stanju, a takve
podatke ćemo obrađivati u cilju registracije i ostvarivanja statusa igrača/trenera,
reguliranja zakonitog boravka, ishođenja radnih dozvola, podnošenja prijava za
turnire, organizacije smještaja i putovanja na utakmice/turnire, organizacije
kampova, ishođenja putnog i drugog osiguranja. Takve podatke obrađujemo u svrhu
poštivanja pravnih obveza koje proizlaze iz pozitivnih pravnih propisa Republike
Hrvatske radi ispunjenja ugovora između kluba i igrača/trenera odnosno radi
izvršavanja radnji koje prethode sklapanju takvog ugovora te radi ispunjenja
ugovornih obveza koji proizlaze iz svih sklopljenih ugovora između igrača/trenera i RK “OSIJEK“, kao i u cilju ostvarenja komunikacije, a naravno i u cilju ispunjenja
obveza koje RK “OSIJEK“ ima prema nadležnim institucijama, Ministarstvu unutarnjih
polova, Hrvatskom rukometnom savezu i županijskom savezu, kao i svojim
poslovnim partnerima. Videozapise i fotografije igrača/trenera obrađujemo za potrebe legitimnih interesa Kluba u smislu promocije rada RK “OSIJEK“ i igrača u
javnosti te općenito promocije sporta i rukometa u javnosti.

Ukoliko ste koristili našu web stranicu ili ste sudjelovali u našim anketama te ste
nam povjerili podatke o vašoj email adresi tada je moguće na temelju našega
legitimnog interesa, obzirom da smatramo kako ste zainteresirani i za daljnje ponude
ili akcije našega kluba, poslati Vam poruku i podsjetnik na naše slijedeće aktivnosti ili
utakmice Kluba te kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe i samim time poboljšali
naše usluge prema Vama. U svakom trenutku možete jednostavnim kontaktom
ovakvu uslugu zaustaviti. Vaša email adresa ostaje u našoj evidenciji isključivo iz
razloga ažuriranja i dokazivanja da sa Vašom adresom ne kontaktiramo ako ste zatražili da Vam nikakve marketinške materijale daljnje ne šaljemo. Ukoliko ste
sudjelovali u našim nagradnim igrama, Vaše podatke, ime i prezime i eventualne
druge podatke, obrađivati ćemo u cilju provedbe nagradne igre te izvršenja obveze
predaje nagrade. Osnova za ovakvu obradu je Vaša privola koju ste iskazali prijavom
na nagradnu igru.

U određenim slučajevima Vaše podatke možemo koristiti samo ako ste nam na to
dali izričitu privolu. Privola mora biti dana na jednostavan način jasnim potvrdnim
znakom i uvijek je možete povući. Zakonitost obrade prije povlačenja privole uvijek
ostaje nedvojbena. Privolu od Vas tražimo u slučaju kada Vam želimo poslati izravne
marketinške materijale. Tada prije slanja marketinških materijala od Vas tražimo
nedvojben pristanak na primitak takovih materijala. Nakon povlačenja privole Vaše
podatke ni na koji način ne obrađujemo, no, moramo ih sačuvati samo u opsegu
potrebnom kako bismo dokazali da je daljnja privola uskraćena i da je obrada prije
uskraćivanja bila zakonita.

Tijekom dolaska u klupske prostorije ili na prostor kojim upravlja klub radi
sprječavanja nereda na športskim natjecanjima i radi zaštite imovine i osoba prostor
možemo osigurati i snimati videonadzorom. Pravna osnova za ovakvu obradu je u
našem legitimnom interesu zaštite imovine i osoba.

Također, prilikom dolaska u klupske prostorije ili na prostor kojim upravlja klub,
možemo evidentirat vaš dolazak i razlog dolaska, a u koju svrhu može biti
uspostavljena evidencija dolazaka posjetitelja – upisnik posjetitelja (bilo upisivanjem
ili elektronski), na način da se podaci isključivo s prednje strane osobnog dokumenta
za identifikaciju i to podatci o imenu i prezimenu posjetitelja, broju dokumenta za
identifikaciju. Dodatno se upisuju i podatci o vremenu dolaska kao i imenu i
prezimenu osobe koju posjetitelj posjećuje. Svrha prikupljanja predmetnih podatka je
vođenje evidencije o posjetiteljima i razlogu posjete imovini/osobama
(zaposlenicima) kluba dok je pravna osnova za ovakvu obradu naš legitimni interes
zaštite imovine i osoba.
 
U situacijama u kojima su ispitanici maloljetne osobe zatražit ćemo dodatno
podatke koji se odnose i na zakonskog zastupnika maloljetnika; ime i prezime, OIB,
kopija identifikacijskog dokumenta, adresa prebivališta i po potrebi broj računa u
banci roditelja/skrbnika, u cilju valjanog zastupanja i davanja pravno relevantnog
očitovanja volje kao i za potrebe daljnje komunikacije te ispunjenja ugovora.
Napominjemo da informaciju o obradi podatka koju vršimo putem naše web stranice
možete pronaći na našoj web stranici www.rkosijek.hr.

3. Kome prosljeđujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne
ovlastite ili postoji naša obveza dostave radi ispunjenja ugovorne ili zakonske
obveze koju imamo prema Vama ili nadležnim tijelima.
Osiguravamo da naši partneri osobne podatke obrađuju na način sukladan
zakonskim propisima i ovlastima radi ispunjenja ugovora odnosno svrhe u koju su osobni podaci dani te radi naših zakonskih obveza kako bismo spriječili nezakonita
postupanja.

Samo ako ste nam dali privolu na dobrovoljan i nedvojben način u svrhe izravnog
marketinga Vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim
uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti. Pažljivo pročitajte pravila treće osobe
prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.
Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u
naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora
te zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u koje druge svrhe.
Poduzeli smo sve primjerene mjere kako bismo se utvrdili da te treće osobe štite
vaše osobne podatke.

Slijedom navedenog usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

Poreznoj upravi, Ministarstvu financija, bankama radi poštivanja pravnih obveza
RK “OSIJEK“ koje proizlaze iz računovodstvenih i poreznih propisa i u cilju izvršenja
dužnih isplata;
Hrvatskom i županijskom rukometnom savezu, odnosno tijelima IHFu, EHFu,
trenerima Kluba, vezano za pitanja registracije i statusa igrača/trenera odnosno
ispunjenja obveza koje proizlaze iz sustava natjecanja i sklopljenih ugovora;
trećim osobama angažiranima za pružanje određenih aktivnosti RK “OSIJEK“,
dobavljačima/izvođačima (npr. suradnicima temeljem ugovora o djelu, studentima,
honorarcima, volonterima);
trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge dostave;
 
putničkim agencijama radi izdavanja npr. avionskim karata, osiguravajućim
agencijama radi pružanja usluga osiguranja;
organizatorima turnira/kampova/natjecanja radi prijave na iste i poduzimanja
potrebnih radnji organizatora;
agencijama za oglašavanje da bi nam pomogle provesti oglašivačke i marketinške
kampanje, analizirati njihovu učinkovitost i upravljati kontaktiranjem s vama i vašim
pitanjima;
trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su
pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka,
kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad
podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne
zadatke);
u određenim slučajevima podatke možemo dostaviti našim odvjetnicima,
revizorima, zaštitarskoj službi u ograničenom opsegu kako isti izvršili naloge koje
smo im dali;
u određenoj situaciji, kada zahtjeve za članstvom/produljenjem članstva podnosite
putem naših povjerenika Kluba, a koji će dostavljene podatke (zahtjeve) izravno, bez
da ih obrađuju u bilo koju drugu svrhu, proslijediti Klubu radi izvršenja zakonske
obveze registracije članova (učlanjivanja) i vođenja evidencije o članstvu u RK
“OSIJEK“ iz Zakona o udrugama;
drugim nadležnim institucijama/trećim osobama isključivo u cilju izvršenja pravnih
obveza RK “OSIJEK“ ili ispunjenja ugovornih obveza između ispitanika i RK “OSIJEK“.
U svakom slučaju pažljivo ugovaramo sa primateljima podataka minimum podataka
koji su nužni za izvršenje njihovog posla.

Na koji način prikupljamo Vaše podatake
Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona, web stranice, formulara (zahtjeva
za članstvom), aplikacija, uređaja, sustavom nadzornih kamera poslovnim
prostorijama, neposredno u sjedištu Kluba ili na druge načine.
Vaše podatke može nam dostaviti i povjerenik Kluba te neka treća osoba koja nam je
povjerila uslugu izvršenja određenog posla. Tada smo obvezni Vaše podatke
obrađivati u skladu sa pravilima privatnosti osoba koje su nam podatke ustupili na
obradu.

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu
čuvanja
Vaše osobne podatke čuvati ćemo za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili
sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji) naš legitimni interes te sukladno zakonskim obvezama iz  Zakona o udrugama.

Prilikom određivanja vremena čuvanja Vaših osobnih vodimo se navedenim
parametrima:

• Kod evidencije članova (vođenje registra članova) – sukladno Zakonu o
udrugama, trajno za podatke koji su propisani Zakonom, a ostale podatke koji
nisu obvezni (dani radi izravne komunikacije i dr.) za vrijeme trajanja članstva.
• Kod evidencije kupaca ulaznice (godišnje i jednokratne) i kod drugih
isplata/plaćanja računa– 11 godina (Zakon o računovodstvu).
• Kod evidencije posjetitelja – 90 (devedeset) dana.
• Kod ugovora, osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovora te na
rok do 5 godina po završetku ugovora.
• Kod sudjelovanja u promotivnim ponudama, nagradnim igrama, anketama,
podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja promotivne prodaje.
• Kod rješavanja upita ispitanika, za vrijeme rješavanja upita/akcije te najduže
još godinu dana.
• Kod izravnog marketinga (osnova – privola), pohranjujemo osobne podatke
dok ispitanik ne opozove privolu ili odnosno otkaže prijavu ili po proteku
razdoblja neaktivnosti.
• Kada nam se obratite s upitom, pohranjujemo vaše osobne podatke u
razdoblju potrebnom za obradu upita te najduže još tri godine.
• Kad kada stvarate korisnički račun, pohranjujemo vaše osobne podatke dok
ne zatražite brisanje računa dok god postoji naša stranica.

U slučaju da su Vaši podaci obrađeni u postupcima koji se vode pred nadležnim
tijelima čuvati ćemo podatke do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su
pokrenuti ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka. Voditelj
obrade će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred
nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

Nakon proteka roka, uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji način –
brisanjem sa nosača ili ako to ne bude bilo moguće nosače podataka ćemo uništiti
na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podatci biti
anonimizirani tako da ispitanici ne mogu biti identificirani.

Nakon proteka roka koji je određen za pohranu vaših podatka isti će biti brisani na
primjeren način. 
 
5. Vaša prava kao ispitanika
Prije svega želimo Vas uputiti da imate pravo na jasne, transparentne i lako
razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke, te koja su
Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve sukladno propisima o zaštiti
podataka, možete nam se obratit na info@rkosijek.hr.

Vaša prava kao ispitanika vezano uz obradu podatka su slijedeća:

Imate pravo pristupa:

Kao ispitanik imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama
Opće uredbe.

U slučaju zlouporabe prava na pristup primjerice ako su zahtjevi očigledno
neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili je
moguće naplatiti primjerene naknade uzimajući u obzir administrativne troškove
pružanja informacija.

Imate pravo zatražiti ispravak:
Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili
njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti brisanje Vaših osobnih podataka/pravo na zaborav kada vaši
osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se
obrada temelji na Vašoj privoli, a Vi ste privolu povukli i kada ne postoji pravna
osnova za obradu, ukoliko obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše
zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Posebice Vam napominjemo da gore navedeno pravo ima ograničenja u slučajevima
kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog interesa
ovlašteni, zadržati Vaše osobne podatke radi dokazivanja našega postupanja.

Možete zatražiti ograničenje obrade:
Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati,
ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene Općom
uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:
osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje
provjera točnosti osobnih podataka;
obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
nisu nam više potrebni za obradu, ali ih Vi zahtijevate radi utvrđivanja,
ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem legitimnom interesu
očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše razloge.
 
Možete zatražiti prijenos Vaših podataka:
Možete zatražiti pomicanje, kopiranje ili prijenos podataka iz naše baze podataka u
drugu bazu podataka, što za posljedicu ne smije imati negativan utjecaj na prava
slobode drugih.
Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u
strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi
automatiziranim putem.
 
Imate pravo povući privolu ukoliko se obrada temelji na istoj:
Privolu za obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj
privoli i to na jasan i nedvojben način. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost
obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja. Imate pravo podnijeti
prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu.

Ukoliko smatrate da Vam je na bilo koji način povrijeđeno pravo vezano uz zaštitu
osobnih podataka, vaše je pravo u cilju ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor
nadzornom tijelu za zaštitu podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka,
Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr, azop@azop.hr.
 
6. Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate:
Kada podatke dajete u svrhu izvršenja ugovornog odnosa, navedeno predstavlja
ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja
ugovora ukoliko ne želite dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti ili nekih drugih aktivnosti za
koje ne postoji druga zakonita pravna osnova za obradu već se ista temelji na privoli
(npr. prijava na newsletter, registracija korisničkog računa, sudjelovanje u programu
vjernosti …). Nepostojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za
posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No u tom slučaju
nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše
proizvode/usluge odnosno akcije.
 
7. Mi štitimo Vaše osobne podatke
 
Obvezni smo štititi osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali
njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.
Ugovorno smo obvezali treće osobe sa kojim smo u poslovnom odnosu, a koji vrše
obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno
predmetnim propisima.

Učinili smo sve kako bi primjereno zaštitili Vaše osobne podatke, te sa istima
postupamo striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući
sigurnosne sustave i tehnike kako bi onemogućili neovlašteni pristup podacima.
Napominjemo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos
podataka putem Interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost
podataka poslanih na našu stranicu.

Slijedom navedenog vršite svaki prijenos podataka na vlastitu odgovornost.
 
8. Informacije i pojašnjenja.
U svakom slučaju na sve Vaše upite i za dodatnim pojašnjenjima rado ćemo
odgovoriti. Vaše upite pošaljite na adresu službenika za zaštitu podataka:
info@rkosijek.hr.

9. Izmjene i dopune Opće informacije
Periodično možemo ažurirati našu Opću informaciju te generalno politiku zaštite
privatnosti. Ažuriranja će biti će dostupna na našoj web stranici.